top of page

VIAC Z NAŠEJ PRÁCE

Nižšie je uvedený výber z našej vedeckej produkcie a vzdelávacích zdrojov. Sme nadšení, že s vami môžeme zdieľať rôzne smery nášho výskumu manažmentu bolesti a welfare zo Steagallovho laboratória. Túto sekciu pravidelne dopĺňame.

Book%20cover%20(back%20and%20front)_edit
FELINE ANESTHESIA
AND

PAIN MANAGEMENT
Feline Anesthesia and Pain Management Book

POSÚDENIE BOLESTI

Zásadným v liečbe bolesti je správne posúdenie bolesti pomocou validovaných nástrojov. Na pochopenie správania indikujúceho akútnu bolesť u psov a mačiek bola vykonaná séria originálnych vedeckých štúdií.

Cat Close Up
Pain assessment
Novel cost-effective anesthetic and analgesic techniques
00Ella.jpg

STOMATOLOGICKÁ BOLESŤ A SPRÁVANIE

O stomatologickej bolesti u mačiek toho vieme prekvapujúco málo. Nedávno vykonané štúdie prezentujú špecifické správanie pred a po extrakcii zubov u mačiek. Dokázali sme, že stomatologická starostlivosť s extrakciami zubov spôsobujú u mačiek intenzívnu bolesť vyžadujúcu si dlhodobejšiu aplikáciu analgetík.

Dental pain and behavior
Black Dog

NEUROPATICKÁ BOLESŤ

Neuropatická bolesť môže výrazne ovplyvniť kvalitu života zvierat. Na lepšie pochopenie tohto stavu momentálne u psov a mačiek prebiehajú štúdie.

More: Sobre
Filling Out a Medical Form

DOTAZNÍKY MANAŽMENTU BOLESTI

Majiteľov z Kanady  USA sme sa pomocou dotazníkov opýtali na ich vnímanie a názor týkajúci sa chirurgickej bolesti, manažmentu perioperačnej bolesti a anestézie u malých zvierat.

More: Sobre
More: Imagem
VIDEÁ TECHNÍK LOKÁLNEJ ANESTÉZIE U MALÝCH ZVIERAT

Séria voľne dostupných videí ukazujúcich ako správne vykonať lokálnu anestéziu publikovaná na YouTube kanáli Fakulty veterinárnej medicíny Montrealskej univerzity.

More: Texto
bottom of page