top of page
ZISTIŤ, ČI VAŠA MAČKA TRPÍ BOLESŤOU
Stiahnite si aplikáciu pre telefón Feline Grimace Scale
Home: Welcome
Home_1_edited.jpg
Hodnotenie akútnej bolesti u mačiek na základe ich mimiky

Zlepšenie zdravia a welfare mačiek

Bolesť sa u mačiek väčšinou ťažko rozpoznáva kvôli ich jedinečnému správaniu. Veterinárni pracovníci sa nie vždy na túto tému vzdelávajú, čím je rozpoznanie bolesti v mačacej medicíne dennou výzvou.

Mačacia škála grimás (FGS – Feline Grimace Scale)(© Université de Montréal 2019) je validovaný, rýchly, spoľahlivý a ľahko využiteľný nástroj, ktorý pomáha pri posúdení bolesti. Na základe skóre na mačacej škále grimás je možné posúdiť, či je potrebná aplikácia analgetík (t. j. liekov proti bolesti), čím veterinárom pomáha pri klinickom rozhodovaní v manažmente bolesti.

bottom of page