top of page
KNOW IF YOUR CAT IS IN PAIN
Download the Feline Grimace Scale Phone App
Home: Welcome
Home_1_edited.jpg
ROZPOZNAWANIE BÓLU OSTREGO NA PODSTAWIE ZMIAN WYRAZU PYSZCZKA U KOTÓW

Dla zdrowia i dobrostanu kocich pacjentów

W związku z unikatowym zachowaniem kotów, rozpoznawanie bólu u przedstawicieli tego gatunku jest zadaniem niełatwym. Lekarze i lekarki weterynarii, a także personel pomocniczy, nie zawsze otrzymują odpowiednie wykształcenie w tym zakresie, co sprawia, że ocena bólu może na co dzień sprawiać kłopot i być wyzwaniem w praktyce klinicznej. 

Feline Grimace Scale (FGS, pol. Skala Kociego Grymasu) jest szybkim, sprawdzonym i łatwym w użyciu narzędziem w ocenie bólu. Jest to narzędzie skonstruowane w oparciu o dowody naukowe. Dzięki wynikowi punktowemu pozyskanemu podczas użycia Skali Kociego Grymasu można ocenić, czy u danego pacjenta wymagane jest podanie środków przeciwbólowych. Pomaga to lekarzom i lekarkom weterynarii w podejmowaniu decyzji i planowaniu leczenia bólu.

bottom of page